Баянтал сумын Засаг дарга түүний Тамгын газар нь байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг бичгээр, амаар, цахим сүлжээ, санал хүсэлтийн хайрцаг, 99708446 дугаарын утсаар ажлын өдрүүдэд 08.00-12.00, 13.00-17.00 цагийн хооронд хүлээн авч байна. ***bayantal.gs.gov.mn*** ++Bayantal.gs.gov.mn++

Засаг даргын Тамгын газрын даргын 2016 оны тушаал

Д/д

Тушаалын дугаар

Товч утга

Тушаал   нээх

1

 А/1

 ЗДТГ-н бүтэц орон тоо батлах тухай

Үзэх

2

 А/1

Хавсралт

Үзэх

3

 А/2

Ээлжийн амралт-н хуваарь 

Үзэх

4

 А/3

Тамга, тэмдэг хариуцах ажилтан 

Үзэх

5

 А/4

Төрийн албан хаагчийн ''ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах'' төлөвлөгөө батлах тухай 

Үзэх

6

 А/5

Төрийн албан хаагчийн төлөвлөгөө батлах тухай 

Үзэх

7

 А/6

Авлигын эсрэг төлөвлөгөө батлах

Үзэх

8

 А/7

Ур чадварын нэмэгдэл олгох 

Үзэх

9

 А/7

Хавсралт

Үзэх

10

 А/8

 Уурын зуухны засварын ажилд хяналтын комисс томилох тухай

Үзэх

11

 

 

Үзэх

12

 

 

Үзэх

13

 

 

Үзэх

14

 

 

Үзэх

15

 

 

Үзэх

16

 

 

Үзэх

17

 

 

Үзэх

18

 

 

Үзэх

19

 

 

Үзэх

20

 

 

Үзэх

21

 

 

Үзэх

22

 

 

Үзэх

23

 

 

Үзэх

24

 

 

Үзэх

25

 

 

Үзэх

26

 

 

Үзэх

27

 

 

Үзэх

28

 

 

Үзэх

29

 

 

Үзэх

30

 

 

Үзэх

31

 

 

Үзэх

32

 

 

Үзэх

33

 

 

Үзэх

34

 

 

Үзэх

35

 

 

Үзэх

36

 

 

Үзэх

37

 

 

Үзэх

38

 

 

Үзэх

39

 

 

Үзэх

40

 

 

Үзэх

41

 

 

Үзэх

42

 

 

Үзэх

43

 

 

Үзэх

44

 

 

Үзэх

45

 

 

Үзэх

46

 

 

Үзэх

47

 

 

Үзэх

48

 

 

Үзэх

49

 

 

Үзэх

50

 

 

Үзэх

Засаг даргын тамгын газрын даргын 2015 оны А тушаал

Д/д

Тушаал дугаар

Товч утга

Тушаал

1

 A/18  Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс томилох тухай  Үзэх

2

 A/19  Авлигын эсрэг төлөвлөгөө батлах тухай  Үзэх

3

 А/20  Төрийн албан хаагчийн сургалтын хөтөлбөрийг батлах тухай  Үзэх

4

 А/21  Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай  Үзэх

5

 A/22  Тусламж олгох тухай  Үзэх

6

 A/23  Ур чадвар олгох тухай  Үзэх

7

 A/24  Урамшуулал олгох тухай  Үзэх

8

 A/25  Улсын үзлэгт бэлтгэх комисс томилох тухай  Үзэх

9

 A/26  Байгууллагын тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хариуцах ажилтныг томилох тухай  Үзэх

10

 A/27  Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай  Үзэх

11

 A/28  Наадмын үйл ажиллагаанд хөрөнгө зарцуулах тухай  Үзэх

12

 A/29  4-р цэцэрлэгийн дээвэр засварын ажлыг гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах

 

Үзэх

13

 A/30  Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай  Үзэх

14

 A/31  Байгууллагын нууцын журам батлах тухай  Үзэх

15

 A/32  Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай  Үзэх

16

 A/33  Цэцэрлэгийн дээвэр засварын ажилд хяналт тавих комисс батлах тухай  Үзэх

17

 A/34  Баярын үйл ажиллагаанд хөрөнгө зарцуулах тухай  Үзэх

18

 A/35  Ур чадварын нэмэгдэл олгох  Үзэх

19

 A/36  Цэцэрлэгийн гадна цахилгааны ажлыг хүлээн авах комисс томилох тухай  Үзэх

20

 A/37  Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай  Үзэх

21

 A/38  Эд хөрөнгийн тооллого явуулах комисс томилох тухай  Үзэх

22

 A/39  Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай  Үзэх

23

 A/40  Ажлын хэсэг томилох тухай  Үзэх

24

 A/41  Ажлын хэсэг томилох тухай  Үзэх

25

 A/42  Ажлын хэсэг томилох тухай  Үзэх

Засаг даргын тамгын газрын даргын 2015 оны А тушаал

Д/д

Тушаал дугаар

Товч утга

Тушаал

1

А/01

ЗДТГ-н бүтэц орон тоо батлах

Үзэх

2

А/02

 Цалин шинчлэн батлах

Үзэх

3

А/03

 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай

Үзэх

4

 А/04

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Үзэх 

5

 А/05

 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

6

 А/06

 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

7

 А/07

Хөлөлмөрийн дотоод журам шинчлэн батлах 

Үзэх

8

 А/08

 Хөрөнгө зарцуулах тухай

Үзэх

9

 А/09

 Тусламж олгох тухай

Үзэх 

10

 А/10

Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай 

Үзэх

11

 А/11

Баримт бичиг нягтлан шалгах комиссын гишүүд шинчлэн батлах 

Үзэх

12

 А/12

 Тамгын газраас малчдад мэдээлэл хүргэх тухай

Үзэх

13

 А/13

Байгууллагын архивын дүрэм,Байгууллагын дэргэдэх баримт бичиг нягтлан шалгах комисс томилох

 

Үзэх

14

 А/14

 154-р байрны өмнө 40 авта машины ажил гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах

Үзэх

15

 А/15

 ЗДТГ-н үндсэн эд хөрөнгийн тооллого явуулах комисс томилох

Үзэх

16

 А/16

 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Үзэх

17

 А/17

 Байгууллагын архивийн тооллого явуулах комисс томилох тухай

Үзэх

GSA.jpgMUE.jpgONTS.jpgTAZ.jpgZSMN.jpgl10.jpgl11.jpgl12.jpgl9.gif

Мэндчилгээ

Тендерийн зар

Одоогоор зарлагдсан тендер байхгүй

Хандалт

Өнөөдөр11
Өчигдөр42
Өнгөрсөн долоо хоногт110
Нийт20798

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

 

 

 

 

ХОЛБОО БАРИХ: Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын ЗДТГ

Харилцах утасны дугаар: 88739284